Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Epilepsiat ovat neurologisia oireyhtymiä, joille tunnusomaista on taipumus toistuviin epileptisiin kohtauksiin ilman altistavia tekijöitä. Epilepsiakohtauksella tarkoitetaan poikkeavaa, ohimenevää aivosähkötoiminnan häiriötä.

Kuka tahansa voi sairastua epilepsiaan missä iässä tahansa. Suomessa 56 000 ihmistä sairastaa epilepsiaa. Epilepsioiden syyt, hoito ja ennuste vaihtelevat. Valtaosalla potilaista epilepsia on hoidolla hallinnassa, mutta osalla potilaista epilepsia haittaa huomattavasti elämää hoidosta huolimatta.

Epilepsia saatetaan edelleen mieltää mystiseksi ja pelottavaksi sairaudeksi, mikä voi vaikuttaa asenteisiin sairautta ja epilepsiaan sairastunutta kohtaan.

 

Lisätietotoja epilepsiasta Epilepsialiiton sivuilta www.epilepsia.fi