Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Säätiö tulee myöntämään avustuksia säätiön taloudellisten edellytysten mukaisesti.

Yleisenä apurahan saamisen ehtona on:
Apurahalla aikaansaatavan tuloksen voidaan katsoa edistävän epilepsia tutkimusta ja että apurahan hakijalla on aikaisemman näytön perusteella hyvät edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.